Sabır ile Kazanılan Güç

Sabır, olaylara karşı bizde uyanan bir direnme gücüdür. Sabır, insanın belirli bir yaşa, olgunluğa ve seviyeye gelmekle elde edeceği kuvvettir. Kuvvet diyorum, çünkü onun sağlayacağı enerji, kolay kolay hiçbir güç tarafından sağlanamaz.

Sabır Nedir?

Sabrın belirli bir yaş ve olgunluk sonucunda oluştuğu söylenebilir. Çünkü çocukta ve sorumluluk duygusuna ulaşamamış genç insanda sabır ya yoktur veya oldukça düşük seviyededir. Sabrın insana neler getirdiğini isterseniz biraz düşünelim. Biliyoruz ki sabır; üzüntü, sıkıntı veya insanı yoran ve bezdiren durumlar karşısında sığınabildiğimiz bir duygudur. Eğer sabır olmazsa, kendimizi hırpalamamız, halden hale girmemiz işten bile değildir. Sabır, adeta olaylar karşısında bizim daha sağlıklı ve uzun vadeli düşünmemizi ve akılcı hareket etmemizi sağlayan bir güçtür.

sabir ile kazanilan guc

Sabır öyle kendiliğinden ortaya çıkan bir özellik midir? Elbette ki hayır! Şayet öyle olsaydı, herkesin sabırlı olması gerekirdi. Bu duygunun yerleşmesi, toplumda dengeli insanların çoğalması ve insanlar arasındaki münasebetlerin ideal bir noktaya gelmesidir. Ama gerçek, böyle değildir. Demek ki, sabır bir inanç ve kararlılık sonunda ve bunu bir hayat felsefesi haline getirebilmenin sonunda gerçekleşmektedir.

Sabrın Sonu..

Karşılaştığımız sevinçli bir olay bizi sonsuz derece memnun etmekte ve rahatlatmaktadır. Buna karşılık üzücü bir olay, belki de hayattan bezdirecek kadar bizi bunaltmaktadır. Böyle bir durumda sabır, yıpranmamızı önleyen ve olayların etki odağından bizi uzaklaştıran tesirli bir savunma mekanizmasıdır. Sabır daha çok Peygamberler ve kendini terbiye etmiş gönül adamlarında görülen bir özelliktir. Bazı ilim ve siyaset adamlarında da sabrın güçlü örneklerine rastlanmaktadır. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç şudur: Sabır, dini inancın vermiş olduğu kuvvet ile irade gücü sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Sabrın bir silah olduğunu söyleyen bazı İslam büyükleri, sabır ile nefsin eğitildiğini ve böylece Allah’a iyi bir kul olunduğunu ifade etmektedirler. İslam inancında sabreden insana Allah, bu sabrından dolayı mükâfat vermekte ve onu ödüllendirmektedir.

İradenin sonuçlandırdığı sabır da kişiyi hafif ve bayağı davranışlarından uzaklaştırabilmektedir. Ama bu tarz sabır, diğerine göre, daha az rastlanan niteliktedir.

Tarihte ortaya konmuş büyük eserler, geniş bir sabrın ürünüdür. Uluslar arası ilişkilerde rol oynamış ve tarihe geçmiş büyük liderler, sabırlı çalışma ve bekleyişleriyle önemli işler başarmışlardır. Mimar Sinan, büyük sabrı ve gayreti ile yeryüzünü süsleyen ince ve hassas sanat gücüyle cami, medrese, köprü ve hanların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Sabır, kişide zorluklara ve çilelere karşı bir bağışıklık meydana getirir. Bir zaman çok zor görünen işler, zaman içerisinde sıradan meseleler haline gelir. Bütün bunlar, insanın hayata bakışında olgun ve kararlı tutumlar göstermesine yol açabilmektedir. Sabırlı toplumun insanları daha az stresli, daha az kavgalı ve sinirli olacaklardır. Ruh dünyaları huzurlu, hayat felsefesi açısından ihtirassız ve örnek şahsiyetler haline geleceklerdir.

Yazar: Murat

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.